Mensen vormen zichzelf steeds gemakkelijker naar de nieuwste technologie. Maar bieden Apple en Google grotere vrijheid, of devalueren ze juist het individu?

Voor Silicon Valley-watchers is elke scheet op internet aanleiding om een nieuwe revolutie te prediken. Vooral mensen als Nicholas Negroponte, professor aan de Massachutets Institute of Technology, en Kevin Kelly, oprichter van het blad Wired, zijn er verantwoordelijk voor dat het internetdiscours bol staat van profetische toekomstvoorspellingen en een heilig geloof in technologie. Sinds de jaren negentig roepen zij dat het web kan zorgen voor een betere wereld, meer democratie, persoonlijke autonomie en kennis voor iedereen.

In hun spoor verscheen een indrukwekkende stapel boeken en artikelen van dezelfde strekking. Maar wat telkens ontbreekt, is het besef dat de toekomst niet te voorspellen valt. En dat, om mogelijke toekomsten te kunnen begrijpen, diepgravende reflectie vereist is.

Facebook: vriendschap via een machine