In memoriam / Aad Nuis 1933-2007

In 1966 schreef Aad Nuis de brochure Wat gebeurde er in Amsterdam? over de manier waarop het Amsterdamse bestuur was omgesprongen met de happenings en protesten van de provo’s, studenten en bouwvakkers. Hij maakte een analyse, maar kwam ook met concrete aanbevelingen: ‘De politiefunctionaris die de leiding heeft als het om demonstraties of happenings gaat, zal het contact met allerlei vertegenwoordigers van de burgerij als een essentieel deel van zijn taak moeten beschouwen.’ Volgt een opsomming van de eigenschappen van deze functionaris: zo moet hij weten ‘dat er belangrijker dingen zijn dan belemmering van het verkeer. Hij moet gevoel voor humor hebben, en weten dat in een lastige situatie een grap meer waard is dan honderd gummiknuppels.’

Aad Nuis wilde dus al vroeg geen vrij zwevende intellectueel zijn. Aan de zijlijn sarcastisch commentaar leveren op het politiek bedrijf, was hem niet genoeg. De angst besmet te worden door de...