Binnenland

In tv-programma Buitenhof zei hoogleraar reactorfysica Tim van der Hagen op 13 maart: ‘De gevolgen van de ramp in Japan vallen mogelijk mee.’ En: ‘Het lijkt de goede kant op te gaan.’ Hij benadrukte verder dat er niet alleen problemen waren bij het nucleaire complex van Fukushima, maar dat ook de petrochemische industrie en de infrastructuur totaal waren verwoest. En die kerncentrales stonden er toch nog maar! Ondanks een zware aardbeving en een metershoge tsunami. Als het de centralemedewerkers bij Fukushima zou lukken ‘alles binnen te houden’, hadden ze het volgens de kerngeleerde ‘nog niet zo slecht gedaan’.

Als argeloze kijker zou je denken: niks aan de hand daar in Japan! Maar dat bleek de dagen daarna een stuk complexer te liggen: er volgden explosies, een meltdown dreigde in reactor drie, voedsel afkomstig uit het gebied rond het nucleaire complex bleek radioactief besmet en op een afstand van twintig kilometer rond de centrale was een sterk verhoogde straling...