Filosofie / De vermenselijking van de filosofie

In de geest van Diderot en verwante vernuften als Montaigne, Hume en Spinoza, is de laatste vijfentwintig jaar geprobeerd het evenwicht te herstellen tussen verstand en emotie, tussen natuur en economie, tussen overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Altijd betekende dat een accentverschuiving: van objectief naar subjectief, van straffe regels naar flexibiliteit, van Waarheid naar waarheid. Filosofie werd minder abstract en praktischer.

Bij deze omslag horen namen van buitenlandse filosofen als Martha Nussbaum, Avishai Margalit, Peter Singer, John Rawls, en Charles Taylor. Het zijn allen publieke filosofen. Zij hebben geschreven over het belang van emoties voor het denken (Nussbaum), de fatsoenlijke samenleving (Margalit), dierenrechten (Singer), rechtvaardigheid (Rawls) en het zelfbewustzijn als bron van kennis (Taylor) – onderwerpen en thema’s die te maken hebben met de vraag hoe er het beste geleefd kan worden. Hoe filosofisch...