Geen UFO’s, maar een verkeerde handelswijze

04-02-2008
Door Maurits Martijn

Donderdag 31 januari stond dan toch de klacht van het ministerie van Defensie tegen het radioprogramma Argos op de rol van de Raad voor de Journalistiek (zie:, ‘Waar blijft de klacht van Defensie?’). Het ministerie beschuldigt Argos ervan niet voldoende wederhoor te hebben toegepast bij de grove beschuldigingen die het radioprogramma zou hebben geuit aan het adres van het ministerie. In de uitzendingen van 17 en 19 oktober meldde Argos dat Nederlandse commando’s in 2002 geheime operaties zouden hebben uitgevoerd in Afghanistan buiten het door de VN bepaalde mandaatgebied. Deze operaties zouden óf door de betrokken militairen bewust verborgen zijn gehouden voor het ministerie van Defensie, óf door de politieke leiding niet zijn gemeld aan de Kamer.

Deze heftige aantijgingen en conclusies kloppen volgens het ministerie niet. Minister Van Middelkoop van Defensie sprak kort na de uitzendingen zelfs...