Update! In de zaak van de fotograaf Robert Glas krijgt Justitie een gevoelige tik op de vingers van het gerechtshof in Den Haag.

In een vernietigende uitspraak werd het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag op haar plaats gezet door het gerechtshof in Den Haag. Er werd bepaald dat pogingen van Justitie om de verspreiding van foto’s die Glas maakte in detentiecentra vooraf te controleren in strijd is met en de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. ‘Dit is voor de persvrijheid een heel mooie en belangrijke uitspraak,’ zegt een advocaat Frans-Willem Verbaas. ‘Het Hof zegt nu dat de overheid niet zomaar de verspreiding van informatie mag belemmeren en tegengaan.’

In mei van dit jaar publiceerde Vrij Nederland foto’s die Glas maakte van isoleercellen, ‘scheurkleding’, ‘koppelboeien’, luchtplaatsen en ruimten waar vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting worden vastgezet. De fotograaf was met het idee bij de redactie...