Met het weekblad neemt ook De Week Waarin… afscheid. Sander Donkers blikt terug en heeft niet de indruk dat het opschiet. Met dat debat van ons.

Omdat een weekoverzicht niet in een maandblad past, zelfs niet als dat maandblad wordt uitgegeven door een concern dat zich de Weekbladpers noemt, is dit na ruim zeven jaar de laatste aflevering van deze rubriek. Liever geen bloemen en speeches, maar dank voor het medeleven.

Het was natuurlijk geinig geweest om door te gaan tot het moment dat de Tweede Kamer uit honderdvijftig eenmansfracties bestaat, we hadden graag een feestelijk nummertje gemaakt van de tienduizendste schuimbekcolumn waarin ‘de elite’ onder uit de zak krijgt, of van de zoveelhonderdste keer dat een lid van voornoemde elite jammerend door de knieën zijgt in de hoop daar, heel laag bij de grond, de gewone man een luisterend oor te kunnen bieden, maar ach, misschien is het eigenlijk wel mooi geweest ook. Dik driehonderdvijftig keer probeerden oud-collega Robert van de...