De roze djelleba’s en regenboogvlaggen stemden een stuk vrolijker dan de doodenge zwarte ISIS-vlaggen en de oplaaiende twist rond Israëlische en Palestijnse vlaggen.

Vanwege een zeldzame, voor omstanders in potentie niet geheel ongevaarlijke aandoening die in kleine kring bekend staat als het ‘I Will Survive’-syndroom is het voor ons helaas niet verantwoord geweest in levenden lijve kennis te nemen van de festiviteiten rondom Gay Pride. Maar dat neemt niet weg dat het, zelfs in onze geluidsdichte panic room, een regelrechte verademing was dat er daar buiten eindelijk weer eens wat vrolijkheid door onze wereld raasde.

Roze djellaba's... stemden vrolijk. Foto: Sabine Jooste/HH
Roze djellaba’s… stemden vrolijk. Foto: Sabine Jooste/HH

Losbandig gedrag, vergetelheid, exhibitionisme, gedans – begrippen die aan de zomer kleven gelijk Nick & Simon aan de TROS, maar die aan deze zomer voorbij dreigden te gaan. Althans, wij kunnen ons niet heugen dat er ooit zoveel dood, verderf, verdriet, haat, woede en machteloosheid in luttele weken...