Wie afgelopen donderdag het VPRO-programma Nederland van boven bekeek, vol fraaie beelden vanuit een helikopter, kon weer eens constateren hoezeer ons land volgens kaarsrechte lijnen is ingedeeld. Langs een liniaal getrokken slootjes en strakke snelwegen kaderen overal de rechthoekige weilanden netjes in.

Vaak lijkt het of we zozeer gehecht zijn geraakt aan die overzichtelijkheid dat het ook in onze geest gekropen is. Vorige week, bijvoorbeeld, zette PVV’er Martin Bosma voor de camera van PowNews een Surinaams stemmetje op toen hem een vraag over de racismediscussie werd gesteld. En publicist Joost Niemöller schreef in de Volkskrant een lovend stukje over Marine Le Pen, dat vooral een vehikel bleek om Paul ‘Pol Pot’ Rosenmöller en Jan ‘Mao’ Marijnissen maar weer eens een veeg uit zijn pannetje te geven.

Vervolgens kwam een voorspelbare reactie op gang. Aan de ene kant van het slootje werd gegniffeld om die schalkse PVV-ideoloog, en instemmend geknikt bij het betoog van...