Goed, God schiep hemel en aarde dus niet, Hij scheidde ze alleen. Nog altijd een truc waarmee je aan kunt komen op een verjaardagsfeestje, maar toch… Niks creatio ex nihilo. Alles wás er dus al, voordat Hij ermee aan de slag ging. Vooralsnog wordt het nieuws dat de eerste zin van de Bijbel niet goed vertaald is, zoals professor Ellen van Wolde afgelopen week aan het licht bracht, afgewenteld op de vertaler. Maar dan komt Hij, die toch doorgaat voor Almachtig, er wel een beetje makkelijk mee weg. Want had Hij in die tweeduizend jaar vol geploeter en oorlog in naam van Schepper zus en Schepper zo, nou niet één keer kunnen roepen dat Hij de boel alleen maar een beetje uit elkaar had getrokken?

Het mag een godswonder heten dat de christenen nog niet met brandende poppen van professor Van Wolde door de straten trekken. Maar als je er een beetje over doordenkt, komt er met dit nieuws nogal wat op losse schroeven te staan. Als die monniken al bij de eerste zin de mist ingingen, hoe zit...