Mogelijke, binnenkort te stellen Kamervragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van OCW, aangaande de culturele vervuiling van het Nederlandstalig muziekrepertoire:

1 – Heeft de minister kennis genomen van het lied ‘Hij was maar een neger’, van de Zangeres Zonder Naam uit 1965, waarin duidelijk partij wordt gekozen voor een op straat zwervende, zogenaamd ‘zielige’ asielzoeker en waarin de Nederlander op slinkse wijze ongastvrijheid wordt aangewreven?

2 – Is de minister op de hoogte van het Surinaamse dansnummer ‘Wij Willen WW’ van Henk en de Stainless Steelband, uit 1974, waarin onderhavige Henk zijn gekleurde soortgenoten erop wijst dat er bij ‘Sociale Zaken’ een uitkering ‘contant’ gehaald kan worden en hij kritiek op deze dubieuze praktijken pareert met de schandelijke bedreiging ‘Lik mijn zwarte…’?

3 – Gaat de minister akkoord een diepgaand onderzoek in te stellen naar de beweegredenen van wijlen de Zangeres, dan wel de producent van het lied, J. Hoes te...