…vrees en verstand ver uit elkaar bleken te liggen.
De angst houdt een welbespraakt..hoogdravend betoog.
De angst houdt een welbespraakt..hoogdravend betoog.

Sinds de zomer heet het dat de angst ons in de greep heeft. En had die angst een gezicht, dan hing er een baard aan en zat er een zwarte doek omheen gewikkeld. De angst houdt een welbespraakt, hoogdravend betoog over waarom het uiteindelijk onze schuld is dat hij hier nu staat, in de woestijn, met een mes op de keel van de geknielde man voor hem, en gaat over tot een onvoorstelbaar sadistische daad die sindsdien bij miljoenen mensen wereldwijd te pas en te onpas voor het geestesoog opduikt. Zo ook bij ons.

Dat de krankzinnige barbaren van IS in de angstkwab van onze hersenpan zo’n prominente plaats hebben veroverd, ligt in de eerste plaats aan dat beeld, en alle video’s van hun andere wreedheden die ze zo gretig de wereld in sturen. Als we alleen maar hadden gehóórd dat er in die contreien onthoofdingen plaatsvonden, was het effect stellig veel minder groot geweest....