…de nieuwe regering eindelijk het lef heeft een belangrijk probleem hard aan te pakken

Soms moet je over je eigen schaduw heenstappen. Zelfs in de week waarin het kabinet van je ergste nachtmerries zijn opwachting maakt. Natuurlijk, er staat in het regeerakkoord van alles dat ons niet bevalt, of waar we de slappe lach van krijgen. En de totstandkoming van deze regering vertoonde Shakespeareaanse trekjes die weinig vertrouwen wekken voor de toekomst. Het kwam erop neer dat er twee dissidenten waren die moesten gedogen dat de Grote Gedoger het gedoogakkoord zou gedogen. Om dat te bereiken moesten er compromissen worden gesloten op de toch al gesloten compromissen. Wie het Verhagen hoorde uitleggen, kreeg bijna heimwee naar de labyrintische taalconstructies waarmee Balkenende ons placht dol te draaien. Het was het poldermodel in optima forma, en we hingen al uitgeteld in de touwen voordat het kabinet überhaupt was aangetreden.

In de jaren '80 en '90...werd dit soort criminaliteit gewoon
In de jaren ’80 en ’90…werd dit soort criminaliteit...