…de contouren van een nieuw geheim verdrag zich langzaam begonnen af te tekenen.

In de week waarin de nieuwe regering is aangetreden, is de polarisatie van Nederland compleet. Het ene kamp loopt zich knarsetandend te verbijten of ventileert luidkeels zijn frustratie, het andere kamp jubelt over de ‘historische’ uitkomst van de formatie en geeft zich en masse over aan onhoffelijk sliep-uit-gedrag. De tweespalt werd nog het best verbeeld door twee mannen die we tot voor kort beschouwden als ’s lands meest ideale schoonzonen.

De doorgaans zo bedachtzame Lodewijk Asscher leek, wanneer hij zich uitliet over het nieuwe kabinet, opeens getroffen door een milde vorm van het syndroom van Gilles de la Tourette. En Camiel Eurlings, ooit een schoolvoorbeeld van Limburgse gemoedelijkheid, verdedigde op het CDA-congres de samenwerking met de PVV met zulk angstaanjagend fanatisme, dat je je begon af te vragen of zijn plasje die dag wel door de dopingcontrole zou zijn gekomen.

Camiel Eurlings... naar de dopingscontrole?
Camiel Eurlings…...