…het Nederlandse volk van persoon A tot persoon B weer zo wispelturig als de pest bleek

Ze was bijna twee weken lang het lachertje op Facebook. PVV-Kamerlid Lilian Helder bleek, ook na geduldige uitleg van de oppositie, het principe van statistisch onderzoek niet te begrijpen. En in plaats van een paar keer met haar hoofd op het spreekgestoelte te bonken, zich te verontschuldigen voor haar stuitende onnozelheid en plechtig te beloven haar bitse snuitje nooit meer in die eerbiedwaardige Tweede Kamer te vertonen, koos de Limburgse advocate er voor gepikeerd te blijven herhalen dat je persoon A nooit met persoon B kon vergelijken. Dat, mevrouw de voorzitter, had ze nou verdikkie toch al tien keer uitgelegd.

Gerd Leers zorgde voor asielzoekers ...die hij nu liever het land uitzet Foto: Ivo van der Bent
Gerd Leers zorgde voor asielzoekers …die hij nu liever het land uitzet Foto: Ivo van der Bent

Nu het stof wat is neergedaald, moeten we toegeven dat we toch wel een beetje begrip kunnen opbrengen voor haar redenering. Helder werkt zelf immers in een omgeving waar je persoon A...