.. we na de vakantie eens wat positiever naar de wereld probeerden te kijken – en dat bijna lukte.

Nederlanders gaan vaker, verder en langer op vakantie dan vrijwel alle andere volkeren, maar omdat wij stuurloos zijn zonder iets om over te zeiken, hebben we een nieuw probleem verzonnen: terugkomen van vakantie. Dit zorgwekkende fenomeen kan zulke funeste gevolgen hebben voor de psyche dat alleen het boeken van een nieuwe vakantie nog soelaas biedt. HP/De Tijd wijdde deze week een coverstory aan de terugkomstress, Trouw koos in het hoofdredactioneel voor een andere benadering: de terugkomst is juist het moment om ons te realiseren dat Nederland rijker is dan de meeste andere landen en statistisch op allerlei terreinen ‘positief uit de toon’ valt. ‘Intensief mediagebruik’ (lees: onophoudelijk gekanker) wil dat besef nogal eens verdoezelen. Maar, raadde Trouw aan, dat inzicht ‘moeten we dit jaar toch eens langer vasthouden’.

Goed nieuws.. Joost Eerdmans uit beeld! (Phil Nijhuis / ANP)
Goed nieuws.. Joost Eerdmans uit beeld! (Phil Nijhuis /...