…het aan de zijlijn makkelijk schamperen was, en het dus tijd werd voor politici om de mouwen op te stropen voor het echte veldwerk

‘Bloedirritant gedrag, dat wilde ik gewoon meemaken,’ luidde de motivatie van Diederik Samsom om naast zijn drukke werkzaamheden als parlementariër geheel vrijwillig zo’n twaalf uur per week straatcoach te worden in Amsterdam-West. Hmm, zoals wij het zien, zijn er drie opties.

A: Samsom is simpelweg een veel beter mens dan wij. Bloedirritant gedrag, en in het bijzonder dat van bloedirritante hangjongeren van Noord-Afrikaanse herkomst, mijden wij namelijk als de pest. Komt het toch op ons pad, dan vinden we altijd wel een heel belangrijke reden om ontzettend de andere kant op te kijken. De kans dat we ons gratis naar een achterstandswijk begeven om ons aldaar te laten uitschelden, bespugen of erger, is nihil.

Kernfysicus Diederik... pleitte persoonlijk al voor de oorvijg (foto: Hil Z & Verhoeff / HH)
Kernfysicus Diederik… pleitte persoonlijk al voor de oorvijg (foto: Hil Z & Verhoeff / HH)

B: Samsom vond dat zijn imago wel wat pimping...