Als u dit leest, is er op het allerhoogste Europese niveau iets heel belangrijks besloten. Het is ook mogelijk dat er op het allerhoogste Europese niveau iets heel belangrijks niet besloten is, maar ook dat is dan heel belangrijk. Wát er besloten is, of niet besloten is, begrijpt u net zo min als wij. Vooruit, de vierregelige samenvatting for dummies – noodfonds dit en dat, schuldenlast zus en zo, begrotingstekort bla bla bla, eurozone veilig et cetera – is het koeterwaals dat we zo langzamerhand allemaal wel paraat hebben. Maar wat het echt betekent, en of de zaken er overmorgen nog hetzelfde voor staan, dat weet alleen een heel select gezelschap ergens in de diepste gewelven van de Brusselse technocratie – misschien.

Het is dan ook een begrijpelijke reflex om het Immer Overweldigende Euronieuws terug te brengen tot voor iedereen behapbare proporties. De teddybeer die Merkel had meegebracht voor het pasgeboren dochtertje van Sarkozy: wat konden we daaruit afleiden betreffende de...