‘En dan headbangen we wat…’ Al een paar dagen krijgen we het niet meer uit ons hoofd, de beschrijving van SP-raadslid Theo Weenink in NRC van de kerstavonden die hij al jaren gezamenlijk viert met zijn vriend Emile Roemer en hun beider gezinnen. Traditiegetrouw wordt er eerst gewokt, daar in Boxmeer. En soms gefonduud, want je moet ook weer niet te rigide zijn in dat soort dingen. Dan wordt Pictionary van zolder gehaald, en alras lachen de Roemers en de Weeninks zich ‘een bult’. We zagen het meteen voor ons. Theo tekent een cirkel. Emile: ‘Een tomaat!’ Theo tekent een driehoek. Emile: ‘Een tomaat!’

Maar dan komt het. ‘Later op de avond’ – hoe laat vermeldde Weenink niet, noch of er alcohol in het spel is – zet het gezelschap een hardrock-cd op. En dan headbangen ze dus wat. De Roemers en de Weeninks, in de huiskamer.

Als het onmogelijke bewaarheid wordt, en Emile Roemer zal inderdaad onze volgende premier zijn, dan ligt een flink deel van het waarom in dit verhaal besloten....