Heel soms stuit je bij het verstouwen van je dagelijkse portie media-informatie op een buitensporig slim type dat wonder boven wonder de tijd en/of ruimte krijgt om uit te leggen hoe het nou eigenlijk zit, met de toekomst van onze planeet en zo. En steevast komt zo iemand dan tot dezelfde conclusie: It’s the duurzaamheid, stupid! Alle ellende die ons boven het hoofd hangt, van terroristische dreiging tot de implosie van de economie, is nog niet half zo eng als de mogelijke gevolgen van een uitgeputte en opgewarmde aardbol. Hongersnoden, ziekten, overstromingen, volksverhuizingen, geopolitieke conflicten – typisch van die dingen die we niet moeten willen met zijn allen.

Nu is duurzaamheid voor een politicus een lastig thema. Het vergt langetermijnvisie, de resultaten zijn nauwelijks meetbaar en ze zijn niet in drie minuten uit te leggen aan Matthijs van Nieuwkerk of Jeroen Pauw. Reden waarom onze bewindslieden zich altijd liever wijdden aan de heldhaftige strijd tegen...