…Nederlanders massaal weg wilden en Peilers en Duiders daar weer eens diverse smaken chocola van trachtten te maken

In de verwoede zoektocht naar wie wij eigenlijk zijn en waarom we doen wat we doen, dichten we de vreemdste figuren zomaar alwetendheid toe. Die figuren zijn grofweg onder te verdelen in Peilers en Duiders.

Dat die eersten een invloedrijke rol speelden bij deze verkiezingen, zal niemand bestrijden. Maar waarom eigenlijk? De vorige keer zaten ze er al flink naast, ditmaal nog flinker. Maurice de Hond had net zo goed, omringd door geurkaarsen en wierook en vervaarlijk rollend met zijn ogen, een handvol schelpen in een uitgeholde kalebas kunnen werpen. Desondanks vreten we ons stembiljet op als De Hond en zijn vakbroeders de volgende keer niet weer met even grote stelligheid zullen aanschuiven bij de diverse politieke praatprogramma’s.

Al even raadselachtig is de voorname rol die de Duiders wordt toegekend. Twee dagen na de verkiezingen meldden diverse media dat het...