…het nóg wanhopiger blijkt te kunnen bij de sociaal-democraten.

Dat hij tot zoiets in staat was. En nog wel tegen zijn eigen mensen – je had het niet gedacht.

Want wat ze ook allemaal over hem mochten beweren, als je hem op televisie zag, met die vriendelijke lach, in dat goed vallende pak, leek het best een beschaafde vent. Voor zover sterke leiders beschaafde mensen kunnen zijn natuurlijk. Ze moeten ook zware beslissingen nemen die voor de buitenwacht vaak moeilijk in te schatten zijn, en makkelijk te bekritiseren. Maar dít, dit was een uitgemaakte zaak. Een rode lijn zogezegd. Of nu ja, een rode stippellijn in elk geval. Feit was dat er heel sterke aanwijzingen waren. Hoewel er natuurlijk ook anderen waren die weer iets anders beweerden. Maar hé, het is verdorie 2013. Je kon niet zomaar achterover leunen en blijven toekijken. Je moest ergens een grens trekken.

Goed dus dat De Telegraaf kloek en moedig besloot eenzijdig de aanval te openen op Diederik Samsom, nu het er...