Loopt er een rechte lijn van de ‘fraternité’ waar om de Franse Revolutie vroeg en de hedendaagse digitale broederschap, ‘connectivity’? Of ontbreekt er een schakel en is die bij E.M. Forster en Bill Gates te vinden, zoals Carel Peeters in deze aflevering van de Literaire Kroniek denkt.

In de roman Howards End van de Engelse schrijver E.M. Forster wordt menige brief geschreven die bij nader inzien niet geschreven had willen worden.

Er wordt ook nogal eens een telegram verstuurd dat niet op tijd aankomt. Brieven die snel bij iemand zouden moeten zijn, doen er dagen over om aan te komen, met alle praktische en emotionele gevolgen. Howards End is een roman uit 1910. Wat nu honderd jaar later ‘connectivity’ wordt genoemd, het permanent in de echte tijd met elkaar in verbinding staan, was toen onbereikbaar vage toekomstmuziek, alleen een telefoon hier en daar preludeerde erop.

Omdat ze voor een hele sociale en culturele mentaliteit zijn gaan staan is Howards End een...