Cijfers, statistieken en rapporten laten het zien en president Obama moet het toegeven: het hart van de Amerikaanse droom klopt nog maar zwakjes: mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen er nauwelijks meer uit.

Er kleeft iets paternalistisch aan het woord ‘verheffing’, maar toch ook iets nobels en dynamisch. Er zit beweging in, niet naar beneden, maar naar boven. Het behoort tot het gedachtegoed van de sociaal-democratie: onderwijs en ontwikkeling zouden ervoor zorgen dat arbeiders het sociaal, cultureel en financieel beter zouden krijgen. Dat gebeurde in Nederland gedurende de hele twintigste eeuw.

In Amerikaheette verheffing ‘upward mobility’ en was het de pijler van de American Dream.In de woorden van Abram Lincoln: ‘We do wish to allow the humblest manan equal chance to get rich with everybody else.’ Legendarische voorbeelden van mannendie van deze mogelijkheden gebruik maakten waren Andrew Garnegie, Henry Ford enJohn D. Rockefeller. Ze werden van niets...