Crime / Bram Zeegers, getuige tegen Holleeder

Deel 1: De verklaringen van Bram Zeegers

Ex-advocaat Bram Zeegers, de oud-adviseur van Willem Endstra, zal getuigen tegen Holleeder en de zijnen. Hij was een van de weinigen die Endstra nog vertrouwde, zegt hij zelf. Wie is hij? En wat heeft hij verklaard?

Het is een zacht sprekende, bijna fluisterende man die in de zomer van 2005 aanschuift in de bar van het Amsterdamse Hilton. Na ettelijke telefoontjes heeft ex-advocaat Bram Zeegers ingestemd met een kennismakingsgesprek. Hij wil wel wat kwijt over zijn relatie tot wijlen Willem Endstra en diens vermeende kwelgeest Willem Holleeder – ‘Hollééder,’ zegt de jurist met zijn keurige dictie.

Volgens Zeegers behoorde hij tot de weinige intimi die Endstra op het einde van zijn leven nog vertrouwde. ‘Ik kende hem al zestien jaar, maar sinds 2002 vertelde hij wel alles wat er speelde. Ik had met Wim een heel diepe vertrouwensband opgebouwd. Ik heb toen gezegd: als de sodemieter weg...