Het is een gewaagde onderneming om een nieuw boek te schrijven over de achttiende-eeuwse Verlichting. Rienk Vermij durfde het aan nadat Peter Gay, Jonathan Israel en vele anderen hem voor zijn gegaan.

De reactie op de fundamentalistische islam en het terrorisme was dat de sympathisanten van de seculiere Verlichting in de jaren negentig van de vorige eeuw radicaliseerden. Hun aanval op de verderfelijkheid van religies in het algemeen leverde hen op hun beurt de kwalificatie ‘fundamentalistisch’ op. Dat leverde de vier ‘ridders van de atheïstische Apocalyps’ op: Richard Dawkings, Daniel D. Dennett, Christopher Hitchens en Sam Harris. Zij vonden in Frankrijk een gelijkgestemde in de hedonistische filosoof Michael Onfray en in Nederland in Herman Philipse en Paul Cliteur.

Gevolg waswel dat de achttiende-eeuwse Verlichting zelf nog meer werd bestudeerd en vooreen kleine hausse aan boeken zorgde. De herleving van de aandacht voor deachttiende eeuw en de filosofen die af...