Na twee mannen, Hans Achterhuis en René Gude, is de filosofe en arts Marli Huijer de eerste vrouwelijke Denker des vaderlands. Ze schreef boeken over ‘opnieuw beginnen’, over tijdsbeleving, levensritme en het fenomeen ‘discipline’.

De eerste Denker des Vaderlands, Hans Achterhuis, wilde een ‘tegendenker’ zijn, de tweede, René Gude, een ‘meedenker’. Marli Huijer, de onlangs benoemde derde, wil een ‘tussendenker’ zijn. Ik weet niet of het zo veel uitmaakt, maar het is zonder meer duidelijk dat Huijer iemand is die denkend tussen alles in staat. Het hedendaagse individu ziet ze als een ‘verknoopt zelf’. De menselijke conditie is niet dat mensen volledig opgaan in hun omgeving en de wereld, maar dat ze als min of meer zelfstandig individu met de samenleving verknoopt zijn. Dat heeft iets paradoxaals, maar Huijer staat in ieder geval ver af van het fatalisme dat zegt dat je als individu niet meer bestaat, integendeel: ‘de cultuur heeft invloed op jou, maar...