De Duitse uitgever Suhrkamp geeft zijn boek over tolerantie uit, Anthony Gottlieb geeft hem een prominente plaats in zijn nieuwe boek over de Verlichting, en Jonathan Israel vond hem al eerder intrigerend: Pierre Bayle (1647-1706) stond aan de wieg van duurzaam gebleken ideeën.

Jonathan Israel, de schrijver van de drie kloeke delen over de Radicale Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw, maakte Pierre Bayle al tot hoofdpersoon van deel twee, De Verlichting onder vuur, zoveel betekenis kende hij hem toe. Bayle was de radicale twijfelaar die door middel van sluitende redeneringen aantoonde dat niets met zekerheid over het geloof en het geloven gezegd kon worden. Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen geloof en kennis. Geloven was iets van het persoonlijke bewustzijn en niet rationeel te verantwoorden. Voor mensen die er zo over dachten had men ook een naam: dat zijn fideïsten, die geloofden gewoon.

Omdat hij niet wilde dat men dacht dat hij een zuivere atheïst...