Hij zag er naar eigen zeggen redelijk goed – maar met iets donkers – uit, had dikke, zwarte wenkbrauwen en een scherpe kaaklijn. We zijn niet zeker, want we weten het alleen maar van hemzelf en het is zeer te betwijfelen of deze persoon wel te vertrouwen is. Bovendien bestaat hij niet in het echt, maar is hij ontsproten aan het brein van zijn schepper, een schrijver. Hij zal er dus in het hoofd van iedere lezer anders uitzien.

De website The Composites gebruikt software van de politie die gemaakt is om van daderbeschrijvingen een zogeheten compositietekening te maken. Er staan afbeeldingen op van onder meer Emma Bovary en Rochester (uit Jane Eyre.) Tien punten als u raadt welk romanpersonage hiernaast staat gecomponeerd.