‘Vanaf nu hoeven ze alleen maar elke week iets op te blazen in Palmyra en ze halen wereldwijd alle media.’ Nee, de verovering van het woestijnstadje is geen publiciteitsstunt, maar de rebellen vinden het wel heel fijn om daar het nieuws mee te halen, zegt Theo de Feyter, die als archeoloog en als kunstenaar in Syrië werkte. ‘Iedereen die weleens in Syrië is geweest, kent Palmyra. Het was dé toeristische trekpleister van het land.’

De Syrische oudheidkundige dienst heeft tot op het laatst geprobeerd om zoveel mogelijk transportabele oudheden veilig te stellen, volgens De Feyter. ‘Je kunt dus verwachten dat Isis zich zal uitleven op de grote beelden en de ondergrondse graven, die allemaal versierd zijn met figuratieve voorstellingen.’

Meer nog dan publiciteit is de aanvoerlijn uit het oosten van Syrië belangrijk voor de rebellen. De Feyter was vijf jaar geleden voor het laatst in Palmyra. Behalve waardevolle ruïnes was het tot voor kort ook een strategische plaats waar...