Portret Vara-voorzitter Kees Korvinus

‘Wanneer kom ik op de cover van VN?’ Die jaarlijks terugkerende vraag van advocaat Kees Korvinus was geen grap, al lachte hij er hartelijk bij. De strafpleiter vindt dat hij er als geen ander onder zijn vakgenoten voor in aanmerking komt. Dat zijn verkiezing tot VARA-voorzitter gepaard zal gaan met veel media-aandacht doet hem dan ook goed. Korvinus, vrolijk: ‘Als VARA-voorzitter moet je de band met de pers goed houden.’

Vriend en vijand (al zijn er daar niet zoveel van) zijn het over één ding roerend eens: de nieuwe eerste man van de VARA is schaamteloos ijdel. Toen Korvinus eens pasfoto’s had laten maken, liet hij die aan zijn secretaresse zien. ‘Goed gelukt,’ antwoordde ze. ‘Je mag er wel eentje hebben voor in je portemonnee,’ antwoordde haar baas. Zonder enige ironie.

Staalblauwe ogen, een gesoigneerde blonde lok, de camera likes him. Korvinus zou zo gecast kunnen worden voor een western of een pokerfilm, maar zijn ‘acteurschap’ bleef...