Little Steven

Het is niets minder dan een stunt: de rechterhand van Bruce Springsteen en de ster van tv-serie The Sopranos die een bijdrage levert aan een Nederlands tijdschrift. Gelukkig kan ‘Little’ Steven Van Zandt zijn moedertaal trouw blijven, aangezien de nieuwe, derde editie van Rock ‘N’ Roll Highschool, gemaakt door het promotie- en boekingsbureau met dezelfde naam, geheel in het Engels is. De gitarist geeft op droogkomische wijze ontnuchterende tips aan jonge mensen die het onzalige idee hebben opgevat in deze tijd een platenlabel te willen beginnen.

Van Zandt: ‘Lijkt die baan die je vader je aanbood nu niet een stukje aantrekkelijker?’