Toen Maxime Verhagen tijdens zijn speech op het CDA-congres begon over zijn vader van 81, oud-KVP-er, die ook in de zaal zat, kreeg hij het even te kwaad. ‘Ik ben 34 jaar lid van de partij,’ zei hij met een snik in zijn stem. ‘En ik hoúd van deze partij en ik geloof in onze partij!’ Prompt barstte de zaal uit in een ovationeel applaus. Het was een van de vele keren dat de stemming onder de bijna vijfduizend leden in de stampvolle Rijnhal in Arnhem leek om te slaan.

Na een hele rij sprekers in de ochtend die afwisselend voor en tegen het samenwerking met de PVV pleitten, leken de voorstanders in de zaal opeens het tij helemaal mee te krijgen. Zou het dan toch een overweldigend ‘ja’ tegen het regeerakkoord worden?

Intussen werd op de perstribune de vraag gesteld: was die snik wel echt? Zo mooi getimed, met zo’n effect, dat kón bijna niet spontaan zijn. Onzin, riepen anderen, zoiets kan je niet spelen.

Het zou best eens allebei waar kunnen zijn. Ongetwijfeld heeft Verhagen...