Het oeuvre / Een leven in boeken

1952

Het debuut

Archibald Strohalm staat letterlijk en figuurlijk voor de geboorte van Harry Mulisch’ door geluk beheerste schrijverschap. Hij was er al vanaf 1949 mee bezig en had een eerste versie al naar uitgevers gestuurd, maar in de zomer van 1951 zette hij vaart achter het voltooien van een nieuwe versie. Zijn agenda van die tijd laat zien dat hij aanvankelijk dertig pagina’s per dag tikte, maar op het laatst veertig. Die vaart was nodig omdat hij nog wilde meedingen naar de Reina Prinsen Geerligsprijs voor debuten van dat jaar.

De uitkomst van deze race tegen de klok beantwoordde in alle opzichten aan de behoefte aan mythologie en sterke anekdotiek in het schrijversleven van Mulisch: hij legde de laatste hand aan het manuscript op 1 augustus, de dag dat de inzending voor de prijs om twaalf uur ’s nachts sloot. Om vijf voor twaalf stond Mulisch, samen met de winnaar van het jaar daarvoor Jan Blokker, op de stoep van de secretaris van de prijs,...