Geert Wilders acht vanaf nu alles geoorloofd

Geert Wilders acht in zijn strijd om de macht nu ‘alles geoorloofd’ en daarom gaat hij ‘nog meer lawaai’ maken. De leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) deed die aankondiging in een vraaggesprek met NRC Handelsblad, aan de vooravond van het debat over de regeringsverklaring. Met zijn aanval op de persoonlijke integriteit van de PvdA-bewindslieden Aboutaleb en Albayrak maakte Wilders terstond duidelijk wat hij met die inzet bedoelt. Hij wil vooral rumoer en spektakel maken, om zo meer steun te verwerven onder kiezers die de politiek halfzacht vinden en vallen voor krachtpatserij. Bij de volgende verkiezingen hoopt Wilders dan zijn grote slag te slaan, blijkt uit zijn herhaaldelijke verzekering dat hij dan zal zegevieren. Evenmin laat hij twijfel bestaan over zijn doel. Hij wil een Nederland met zo min mogelijk moslims, liever nog zonder, en hen daarom aanmoedigen het land ‘vrijwillig’ te verlaten: ‘Wie zich niet aan...