De Engelse historicus Tony Judt, die in 2010 overleed, ontplooide de laatste jaren van zijn door een progressieve spierziekte beheerste leven, een enorme productiviteit, ook al kon hij op het laatst alleen nog maar zijn hoofd bewegen. Er verscheen het ene essay na het andere in The New York Review of Books. Die zijn nu verzameld.

Je kon voor veel terecht bij de Engelse historicus Tony Judt, maar hij had een speciale gave om iets met saillante historische parallellen te verduidelijken. Wanneer het in Denken over de twintigste eeuw over armenzorg gaat weet hij dat de strenge koningin Elizabeth daar aan het begin van de zeventiende eeuw al aan deed. En in 1795 werd een systeem ingevoerd waarbij plaatselijke belastingen ruimhartig de steun aan behoeftigen bekostigden. In 1834 kwam er een armenwet, waarna de sociaal-democraten Beveridge, Attlee, Asquith en Lloyd George gingen zorgen voor pensioenregelingen en werkeloosheiduitkeringen. Waarmee nog vóór de Eerste Wereldoorlog de...