Interview Thom de Graaf

‘Toen minister Donner zijn aftreden bekend maakte, suggereerde hij dat er grenzen zijn aan de aansprakelijkheid van de overheid. Als hij daarmee bedoelde dat de samenleving te snel naar Den Haag wijst als er iets misgaat, ben ik het met hem eens. Het is gevaarlijke om van de overheid te verwachten dat ze alle risico’s uitsluit. Overheidsdiensten worden dan te grote pretenties toegedicht, wat leidt tot teleurstelling en cynisme. Daardoor wordt het gezag van de overheid ondermijnd.’

Thom de Graaf dacht bij het aftreden van Donner en Dekker meteen terug aan zijn eigen afscheid van de politiek in maart vorig jaar. Nadat zijn plannen voor de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer waren geblokkeerd door de PvdA-fractie, besloot de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de eer aan zichzelf te houden. Hij heeft er sindsdien zelden meer in het openbaar over gesproken. ‘Het was een moeilijke beslissing,’ zegt hij nu. ‘Het is heel...