Het werk van de Griekse wijsgeer Heraclitus is maar in zo’n 136 fragmenten bewaard gebleven, vaak bestaande uit maar één zin. Maar dat was voldoende om eeuwenlang gelezen te worden. De Vlaamse classicus Paul Claes maakte een nieuwe vertaling van de fragmenten en schreef er commentaar bij.

WanneerDiogenes Laërtius in zijn boek Leven enleer van de beroemde filosofen toe is aan Heraclitus draait hij er niet omheen: de rond 500 v. Chr. in Efese geboren Heraclitus wordt een van ‘dehoogmoedigste van alle mensen’ genoemd. Hij keek op alles neer, zelfs opHomerus van wie hij vond dat hij een ‘pak slaag verdiende’. Hij had geweerdmoeten worden van de dichtwedstrijden. Hij vond ook dat veel weten nog nietbetekende dat je ook veel inzicht had, zoals je wel kon zien aan Hesiodes,Pythagoras en Xenophanes.

Homerusverdiende een pak slaag omdat hij in een vers in de Ilias de wens had uitgesproken dat de onenigheid tussen de goden ende mensen zou verdwijnen. Dat ging in tegen de kern...