Volgens journalist Frénk van der Linden, bedenker van het panel van boekhandelaren in DWDD, moet er alleen maar met enthousiasme over boeken gesproken worden. Carel Peeters waagt dat te bestrijden.

In 1977 kondigde Kees Fens aan dat hij zou ophouden met het schrijven van kritieken over nieuwe Nederlandse literatuur in de Volkskrant. Nu de uitgeverijen en de boekhandels vóór alles naar een snel rendement streefden, dreigde de kritiek steeds vaker te laat te komen, schreef hij in het artikel ‘De kritiek in het dagblad.’ De uitgevers maakten voor bepaalde boeken zoveel voorpubliciteit dat het boek al was waar het moest zijn voordat iemand er een mening over had kunnen vormen: ‘De boeken zijn een succes of er wordt de schijn van succes aan gegeven, voordat meningsvorming erover heeft kunnen plaatshebben.’

De motivering van de belangrijkheid van een boek in aankondigingen, advertenties of interviews had volgens Fens doorgaans een oneigenlijk karakter: ‘die verwijst meer...