Filosofie

Scepticisme is de filosofie van de gezonde achterdocht. Bij scepsis horen opgetrokken wenkbrauwen, een afwachtende houding, de kat uit de boom kijken en ‘het even aanzien’. En een scepticus is een bederver van de pret. Iemand die ergens enthousiast over is, moet uit zijn buurt blijven. Iemand die denkt wel een gokje te kunnen wagen ook, anders waagt hij dat gokje niet meer. Een durfal zal oog in oog met een ongenadige scepticus wel eens de moed in de schoenen kunnen zinken. Een utopist of idealist huivert van de meewarige blik van de scepticus.

Gelukkig zijn er nauwelijks pure sceptici. Er zijn vooral deeltijd-sceptici die periodiek laten merken dat ze ergens zo hun ernstige twijfel over hebben, meestal iets waar de meerderheid niet over twijfelt. Karel van het Reve was zo’n scepticus, die er bovendien zijn goede humeur bij wist te behouden. Rudy Kousbroek wist ook out of the blue tevoorschijn te komen met een sceptische kijk op onderwerpen waar tot op dat moment...