Fout

Geestdriftig veegde Jaap de Hoop Scheffer afgelopen weekeinde in de Volkskrant zijn straatje schoon. Het kabinet had niks fout gedaan, de inval in Irak was gerechtvaardigd omdat Saddam Hoessein stelselmatig VN-resoluties had genegeerd. ‘Ik was en ben van mening dat de redenering wél valide was. En ik was de enige niet. Mijn voorgangers Kooijmans, Van Aartsen en Van Mierlo hebben allen op enig moment met dat argument gebruik van geweld gelegitimeerd. Kooijmans, een jurist met zo’n grote reputatie!’

Goed

Pieter Kooijmans reageert met lichte verbazing. ‘Met dank voor de eer die hij mij bewijst – maar de situatie was niet vergelijkbaar. Na de Golfoorlog hebben de Britten en Amerikanen een aantal maal gebombardeerd in Irak, wanneer bepaalde resoluties waren genegeerd. Maar dat waren eenmalige acties. Héél wat anders dan een inval om regime change tot stand te brengen. Daar ben ik altijd tegen geweest.’ Ironisch genoeg is het uitgerekend De Hoop Scheffer die nu in Leiden de...