Jaffe Vink

‘Maar Diederik, het was toch gewoon een klótecampagne?’ Tot nu toe is Jaffe Vink (62) vooral de schoolmeester geweest die vanaf het spreekgestoelte in de Rode Hoed de twintig jaar jongere Diederik Samsom de les las. Nu valt de schrijver van Wie is er bang voor de vooruitgang even uit die rol: hij is echt boos. Eind vorige eeuw waarschuwde de milieubeweging tegen resten van zevenentwintig chemische bestrijdingsmiddelen in groente en fruit. Die zouden de hormoonhuishouding verstoren, vandaar dat de campagne werd ondersteund met een poster waarop een krop sla als voorbehoedsmiddel werd aangeprezen. Boeren en tuinders kwalificeerden die grap zestien jaar geleden als ‘ranzig en ver beneden peil’. Vink is er nog steeds opgewonden over, vooral omdat er volgens hem niets klopt van het onderzoek waarop de campagne was gebaseerd.

Voor Jaffe Vink – vlinderdas, wit professorenhaar en een brilletje – is Diederik Samsom vanmiddag de belichaming van het kwaad. Samsom...