Een gedurfd en erudiet betoog over Europa, nationalisme, kosmopolitisme, verdwijnend wij-gevoel, lokalisme en versplintering.

Het is natuurlijk de ideale rugdekking om Vladimir Nabokov te gebruiken om te laten zien hoe belangrijk herinneringen zijn aan de plaats waar je bent opgegroeid. In Speak Memory beschrijft hij de idyllische entourage die de drie bij elkaar in de buurt liggende familie-landgoederen Vyra, Batavo en Roshestveno voor hem vormden. Nadat ze door de Russische Revolutie waren onteigend werden ze voor Nabokov de bron voor zijn ‘hypertrofisch gevoel van een verloren kindertijd’.

In Nederland als vervlogen droom voert de jonge historicus en ‘politicus’ Thijs Kleinpaste (1989) Nabokov op in een gedurfd en erudiet betoog over Europa, nationalisme, kosmopolitisme, verdwijnend wij-gevoel, lokalisme en versplintering. We leven volgens Kleinpaste, zich baserend op de ideeën van de Brits-Poolse socioloog Zygmunt Bauman, in een ‘vloeibare tijd’ waarin vaste...