Nederland gaat in de uitvoering van de nieuwe paspoortwet verder dan Brussel eist. Wordt de kans op misbruik van de persoonsgegevens daarmee niet te groot?

‘Je zult mij niet horen zeggen dat Nederland een politiestaat is. Maar dit zijn instrumenten van de politiestaat,’ zegt hoogleraar computer­beveiliging Bart Jacobs. Het gaat over de nieuwe Pas­poort­wet. Elk reisdocument zal vanaf 21 september voorzien zijn van een vingerafdruk van de houder.

Deze wordt opgeslagen op een chip in het paspoort. De nieuwe Paspoortwet sluit aan bij een Europese verordening uit 2004, waarbij de lidstaten hebben afgesproken reisdocumenten te voorzien van biometrische kenmerken om identiteitsfraude tegen te gaan. Ne­der­land gaat in de uitvoering van deze verordening verder dan Brussel eist. De vingerafdrukken worden opgeslagen in een centrale database die, onder bepaalde voorwaarden, beschikbaar is voor justitieel onderzoek. Jacobs: ‘Dit soort centrale administraties geven een enorme...