‘Een betere benutting van grote datastromen’, dat is waar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar streeft, volgens het jaarverslag van Binnenlandse Zaken.

Dat gaan de Zoetermeerse spionnen onder meer doen door nauwer samen te werken met hun collega’s van Defensie (MIVD). Project Symbolon moet begin 2014 operationeel zijn en is bedoeld om ‘het digitale inlichtingenvermogen’ van beide diensten te versterken. De Socialistische Partij heeft vragen gesteld over Symbolon. De SP vermoedt dat particuliere bedrijven via een geheime aanbesteding zijn gecontracteerd bij dit project en het aanverwante Argo 2. Verder suggereert de SP dat de bedoeling van de samenwerking onder meer is om het internetknooppunt AMS-IX af te luisteren. In een gepubliceerd overzicht van marktpartijen die betrokken zijn bij ICT-projecten van de overheid staan onder het kopje ‘Defensie’ bij de naam ‘Argo II’ inderdaad de namen van de bedrijven NICE en Accenture.

De woordvoerder...