Profiel Henk Bleker

Daar staat hij te poseren voor de fotografen, fier geleund tegen de reling van het schip, terwijl de oevers van de Westerschelde langzaam voorbij trekken: Henk Bleker, staatssecretaris van Landbouw. Op de zandbanken ligt hier en daar een zeehond, in de verte verrijzen de kranen van de Antwerpse haven. ‘Natuur is heel belangrijk,’ zegt hij. ‘Maar de schoorsteen moet ook roken. Schitterend, hoe natuur en economie samen gaan in dit gebied!’

Bleker heeft zojuist in café Het Verdronken Land in Zeeuws-Vlaanderen aan journalisten, bestuurders en Zeeuwse omwonenden uitgelegd dat het kabinet de Hedwigepolder níét onder water gaat zetten. ‘Onze regering heeft een hele grote stap gezet in de goede richting,’ zei hij. ‘Nu moeten we voorzichtig en daadkrachtig laveren om de haven te bereiken.’

De stemming in de bruine kroeg was opgetogen. Boeren uit de omgeving, de ogen rood van ontroering, sloegen hem op de schouder, er was koffie, er waren Zeeuwse bolussen, er werd...