Ter nagedachtenis

Sinclair Hejazi Abdus-Salaam zag op 11 september 2001 de torens van het WTC instorten en dacht aan zijn collega’s die aan het werk waren toen de vliegtuigen naar binnen vlogen. Misschien zaten ze nog in de grote gebedsruimte op de zeventiende verdieping van de zuidelijke toren? The New York Times schreef een verhaal over moslims die ten tijde van 9/11 in de Twin Towers werkten, en daar al een tijd de beschikking hadden over een grote zaal die, volgens een van de overlevenden, ‘als een echte moskee’ voelde. Wat, en vooral waar, zou je ter nagedachtenis aan de moslims die toen overleden moeten bouwen?