Als er nu iets gekoesterd wordt dan is het de technologie. Maar in de filosofie was dat heel lang niet zo. Tot er recent ‘techniekfilosofen’ opdoken, zoals de even begrijpelijke als ontoegankelijke Fransman Bernard Stiegler.

Voor een filosoof die zich bezighoudt met de rol van de techniek in de geschiedenis van de mensheid, zoals de Franse filosoof Bernard Stiegler, bestaat er niets mooiers dan het mythologische verhaal over Prometheus en zijn broer Epimetheus. Helemaal als het verteld wordt door Protagoras in de gelijknamige dialoog van Plato.

Daarin vertelt hij dat de onsterfelijke goden het tijd vonden dat er ook sterfelijke wezens kwamen. Toen ze die hadden laten maken met alles wat er voor nodig was, gaven ze Prometheus en Epimetheus de opdracht ze eigenschappen te geven waarmee ze hun leven konden leiden. Die taak wilde de niet zo snuggere Epimetheus voor zijn rekening nemen, maar toen hij de dieren hun eigenschappen had gegeven waren ze op en zaten de mensen zonder....