Het essay van de Maand van de filosofie gaat over de toekomst van de mens. Wordt hij een robot, of blijft hij liever mens?

Zoals bekend heeft de menselijke soort volgens Sigmund Freud drie keer met een krenking van zijn ijdelheid te maken gehad. In zijn Inleiding tot de psychoanalyse schrijft hij dat de eerste krenking plaatshad toen Copernicus ontdekte dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. De aarde bleek maar een nietig deel van de kosmos. De tweede krenking deed zich voor toen Darwin ontdekte dat de mens niet van goddelijke oorsprong is, maar afstamt van het dierenrijk. Voor de derde krenking zorgde Freud zelf. Hij had ontdekt dat de mens geen baas in eigen huis is, maar afhankelijk is van wat zich in zijn onbewuste afspeelt.

Volgens Jos de Mul, de schrijver van het Maand van de filosofie-essay Kunstmatig van nature: onderweg naar Homo Sapiens 3.0 hebben we in ons ‘tijdvak van de robot’ met een nieuwe krenking te maken. De robotica, de wetenschap van de...