Zoals Flaubert zijn ‘Leerschool der liefde’ schreef, zo schreef de Amerikaanse essayist Joseph Epstein zijn ‘Leerschool der literatuur’.

Het valt meteen op dat het Institute of Ideas in Londen uitdrukkelijk niet de bedoeling heeft om met ideeën te komen die meteen in de praktijk kunnen worden gebracht. Er hoeft niet direct afgerekend te worden. De ideeën die daar in lezingen, discussies en boeken opkomen hebben niet de ambitie om speciaal ‘relevant’ te zijn. Alles mag een doel in zichzelf hebben: de kunst (‘art for art’s sake’), kennis (‘for its own sake’) en onderwijs (‘as an end in itself’). Men is daar ook voor ‘open and robust debate’. Er wordt ook elk jaar een ‘Battle of Ideas’ gehouden.

Die Battleof Ideas wordt georganiseerd door Agnus Kennedy, het hoofd externe betrekkingenvan het Instituut en schrijver van het onlangs verschenen boek Being Cultured: in Defence of Discrimination.De titel wijst de weg vanzelf: Kennedy stoort zich aan het...